WDM je vlnový multiplex a v optických sítích představuje technologii, kterou se při přenosu multiplexuje (skládá) více optických signálů v jednom optickém vlákně s použitím rozdílných vlnových délek (barev) LED nebo laserů. Je tak možné po jednom optickém vlákně přenést zároveň více kanálů, např. 32 kanálů s rychlostí 10 Gbit/s na 1 kanál.

WDM systém je populární u telekomunikačních společností, protože umožňuje rozšiřovat kapacitu sítě bez nutnosti pokládání dalších optických vláken a jelikož návratnost invetice je v dnešní době do jednotek let, tak se systém WDM stává rychle rostoucí a velice využívanou technologickou součástí budovaných páteřních sítí.

Nejpoužívanějšími typy jsou:

  • CWDM (Coarse = hrubý, řídký)
  • DWDM (Dense = hustý)

Rozdíl mezi těmito WDM systémy jsou hlavně v šířce a počtu kanálů a odstupu dvou kanálů mezi sebou.  Zatímco CWDM má odstup mezi kanály 20nm, DWDM tento odstup má 25x menší a hodnota je 0,8nm, což můžete vidět i na následujícím obrázku.

WDM grid

Každý WDM systém se skládá ze dvou základních částí:

  • Pasivních - pasivní součásti jako jsou MUXy, DMUXy, ADD DROPy, apod.
  • Aktivních - obecně zařízení napájené elektrickým proudem

Je rozdíl mezi použitými pasivními i aktivními částmi pro CWDM a DWDM systémy. Zákazník by tedy měl mít představu o tom, zda se vydá cestou CWDM, nebo DWDM, nicméně jsou i způsoby jak danou páteřní síť připravit na oba typy WDM systémů zároveň a využít tak optických kabelů v co největší míře.

Pokud máte k tomuto produktu jakýkoliv dotaz, kontaktujte nás.